Dakik© App

Dakik© Uzaktan Hasta Takip Sistemleri, günümüz teknolojik gelişmelerini insan sağlığına, koruyucu hekimliğe, evde bakım ve takibe uyarlayan ve hemen hemen her branştan Sağlık Profesyonelleri ile çalışabilen sistemler zinciridir. Mobil Uygulama ve Web bazlı olarak çalışan sistem içerisindeki modüller profesyonelce hastanın gördüğü tedavi sonrası kendi Doktor, Hemşire, Tele Tıp Ekibi veya Hastane Personeli arasındaki iletişimin kurulmasını sağlar. Hastalar böylelikle evde iken bile kendilerini hastanede ve bakımda hissedermiş gibi tıbbi takipte olurlar.

Dakik© İlaç Hatırlatma Sistemi

Birçok ilacın günlük dozları ve alınma saati oldukça önemlidir. Hastaların ve kronik rahatsızlığı olanların ilaçlarını en verimli bir şekilde kullanmaları için Dakik© Sistemi içerisinde “İlaç Hatırlatma” modülü bulunmaktadır. Buna rağmen unutulma atlama olmaması için ilacın alınıp alınmadığı hastanın kendi Doktor’u ile paylaşıldığı gibi, 1. Derece yakınına da bilgi verilir (opsiyonel).


Dakik© Ölçüm, Görüşme, Kontrol Tarihleri vb Hatırlatma Sistemi

Sadece hastanın ilaçları değil, yapacağı ölçümler, diyet yapanlarda alması/yapması gerekenler, muayene veya kontrol tarihleri gibi birçok olgu hatırlatma modülü sayesinde hastaya, Doktor’a, tedavide yer alan diğer personele, 1. Derece yakınlarına (opsiyonel) bildirilir. Uygulanan tedavide aksaklık yaşanmaması sağlanır.


Dakik© Hasta – Sağlık Profesyoneli İletişim Sistemi

Yazışma (Chat) yolu ile mesajlaşma, sesli mesaj, video konferans gibi teknolojinin verdiği tüm imkanlar kullanılarak, hastanın kendi Doktor’u ile arasında profesyonel bir köprü kurulur. Bu iletişim sistemine Tele Tıp Ekibi dahil edileceği gibi, hastanın 1. Derece yakını da dahil edilebilmektedir.


Dakik© Online Vital Parametre Takibi

Dakik© Yazılım sistemi ile birlikte hastalara veya kullanıcılara verilen Health Monitor Dakik©, Holter System Dakik©, INR Cihazı vb tüm tıbbi cihazlar ile yapılan ölçümler anlık hastanın cep telefonuna ve Tele Tıp Ekibine (Doktor, Hemşire, Sağlık Personeli) iletilir. Tüm değerler grafiksel olarak değerlendirilebilir ve uygulanan tedavini optimizasyonunda kullanılır. Patolojik değerler ayrıca bir uyarı (notification) gönderilir.


Dakik© Tıbbi Belgeler

Hastaya ait tüm raporlar (Epkriz, Ameliyat raporu vb.), DICOM verileri (Anjiyo, BT, MR vb.) bu modül altında tutulur. Böylelikle birçok hastayı takip eden Tele Tıp Ekibi, her bir hastanın ayrıntılarını gözden kaçırmaz. Tıbbi Belgeler Modülü hastalar için de oldukça pratiktir, elektronik veya kağıt tüm belgeler tek bir ortamda toplanmış olur, gerektiği takdirde başka Doktorlar tedaviye eklendiğinde belge paylaşımı da kolaylaşır.


Dakik© Uyarı ve Öneri Sistemi

Toplanan tüm teşhis ve tedavi verilerine göre hastanın günlük olarak kendi hastalığı, kullandığı ilaçlar, yapması ve dikkat etmesi gereken bilgilendirme sistemidir. Bu sistemde her gün 5-10 kez bir uyarı çıkar ve bilgilendirme sayfası açılır. İçerikleri resim, video ve linkler ile donatılan binlerce yazı bulunmaktadır.


Dakik© “Sanal Muayene” Video Konferans Sistemi

Hastaneye gelmeden gerçekleştirilen online ortamda hastalar kendi Doktor’u ile görüşme sağlayabilirler. HD kalitesindeki Video Konferans Sistemi ile ön ödeme yaparak gerçekleşen görüşmede, Tıbbi Belgeler modülünden DICOM görüntüleri de masa üstünde paylaşılarak hem hasta hem de Doktor tarafından görüntülenmektedir.


*** Tüm bu hizmetler Hastanın kendi Doktor'u ile arasındaki iletişimi artırmak için geliştirilmiştir. İletişim hiçbir şekilde fiziki muayenenin yerine geçmez.***