Health Monitor

Health Monitor

Altı ölçüm birden

Tansiyon, Nabız, Saturasyon, Ateş, Glikoz ölçümü ve EKG gibi vital parametreleri bluetooth teknolojisi ile ölçerek, anında Doktor veya Hastaneye iletilmesini sağlar. Tüm bu parametreler, grafiksel olarak toplanır ve Doktorun yorumlaması için kendisine sunulur. Geçmişe yönelik değerlerin analizi sağlanır. Tüm branşlarda vital parametrelerin takibinin gerektiği durumlarda, ilaç ayarlarının yapılmasında, kronik hasta takibinde kullanılır. Tek bir cihaz ile birçok parametre ölçülebildiği için, hastalar ve Doktorlar tarafından oldukça ilgi görmektedir.