Tıbbi Belgeler DICOM

Tıbbi Belgeler DICOM

Hastaya ait tüm raporlar (Epkriz, Ameliyat raporu vb.), DICOM verileri (Anjiyo, BT, MR vb.) bu modül altında tutulur. Böylelikle birçok hastayı takip eden Tele Tıp Ekibi, her bir hastanın ayrıntılarını gözden kaçırmaz. Tıbbi Belgeler Modülü hastalar için de oldukça pratiktir, elektronik veya kağıt tüm belgeler tek bir ortamda toplanmış olur, gerektiği takdirde başka Doktorlar tedaviye eklendiğinde belge paylaşımı da kolaylaşır.