Çerez politikasi


Son Güncelleme: 11.07.2023

Map2heal Bilişim Teknolojiler ve Yazılım A.Ş. ("Şirket" , “Map2Heal”, “Biz” ) olarak, Dakik.app (“Site”) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden yararlanmaktayız. Bu Çerez Aydınlatma Metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“Kanun” veya “KVKK”) 10. Maddesi Uyarınca Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni, Sitemizi kullanımınız sırasında çerez toplama amaçlarını ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi açıklamaktadır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verilerinizi, veri sorumlusu sıfatıyla KVKK ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında işlemekteyiz.

Veri Sorumlusu 

Map2heal Bilişim Teknolojiler ve Yazılım A.Ş.

Veri Sorumlusunun Adresi 

Üniversiteler Mah 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 4.Arge no 95/35 Beytepe Ankara Çankaya

İletişim Kanalı

[email protected]


Çerez Nedir?  

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklanan söz konusu bilgisayarın veya cihazın tespit edilmesine olanak sağlayan çoğunlukla harf veya sayılardan oluşan küçük metin dosyalarıdır.  


Çerez Çeşitleri Nelerdir? 

Kullanım Süresine Göre Çerez Çeşitleri:  

Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir.  

Kalıcı çerez, internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.  


Taraflarına Göre Çerezler:  

Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir.  

Üçüncü taraf çerezler, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.  


Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Çeşitleri:  

Kesinlikle gerekli çerezler (Zorunlu çerezler), internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Bu çerezlerin devre dışı bırakılması hizmet ve özelliklerin kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.  

İşlevsel çerezler, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir.  

İstatistik çerezler,  internet sitesinin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir.

Performans ve analitik çerezler, internet sitesinin geliştirilmesine yardımcı olan ve kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. 

Reklam/pazarlama çerezleri, internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesini sağlayan çerezlerdir. 

Sitemizde kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Çerez Kullanılan Site

Çerez Adı

Çerez Türü

Sağlayıcısı

Saklama Süresi

Çerezin Kullanım Amacı

Dakik.app

Yandex-metrika

1-Kullanım Amacına Göre:

☐ Zorunlu

☒ İşlevsellik

☒ İstatistik

☒Performans-Analitik

☐ Reklam


2-Süresine Göre:

☐ Oturum

☒ Kalıcı

 

3-Sağlayıcısına Göre:

☐ Birinci taraf

☒ Üçüncü taraf


Yandex

24H 

Site trafiği ve istatistiklerini anonim olarak tutar, raporlar.

Dakik.app

Authentication 

1-Kullanım Amacına Göre:

☐ Zorunlu

☒ İşlevsellik

☐ İstatistik

☐Performans-Analitik

☐ Reklam


2-Süresine Göre:

☒ Oturum

☐ Kalıcı

 

3-Sağlayıcısına Göre:

☒ Birinci taraf

☐ Üçüncü taraf


Map2heal

12H 

Kullanıcının giriş yaptığını anlamamızı sağlar.
Çerez Toplama Yöntemleri, Amaç, Hukuki Sebep ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

Site’mizi ziyaret etmeniz ya da kullanmanız nedeniyle çerezler aracılığıyla elektronik ortamda toplanan kişisel verileriniz Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber’de belirtildiği üzere Kriter B kapsamında kullanıcı tarafından talep edilen bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılarak işlenmektedir.


Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?
Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımına ilişkin ziyaretçilerimizin ve kullanıcılarımızın tercihleri esastır. Ancak, web sitemizin çalışması için gerekli olduğundan belirli tanımlama bilgilerinin kullanılması zorunludur. Ayrıca bazı çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda sitenin bazı işlevleri kısmen veya tamamen çalışmayabilir.

Burada, web sitesinde kullanılan tanımlama bilgilerine ilişkin tercihlerinizi nasıl yöneteceğinize ilişkin bilgiler bulacaksınız:

-Ziyaretçiler, web sitesini görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek Çerezlerle ilgili tercihlerini özelleştirme olanağına sahiptir. Kullanılan tarayıcı bu imkanı sunuyorsa tarayıcı ayarlarından Çerez tercihlerini değiştirmek mümkündür. Böylece, tarayıcının sunduğu olanaklara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, ilgili kişilerin Çerez kullanımını engelleme, Çerez kullanımından önce uyarı almayı seçme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma veya silme imkanları bulunmaktadır.
-Çerez tercihlerinin, ziyaretçinin internet sitesine eriştiği her cihaz için ayrı ayrı yapılması gerekebilir.
-Birçok şirketin reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler açısından tercihler Online Seçimleriniz üzerinden yönetilebilir.
-Çerezleri mobil cihazlarda yönetmek için mobil cihazın ayarlar menüsü kullanılabilir.
-Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlerle ilgili tercihlerinizi özelleştirme olanağına sahipsiniz.

Google Analytics: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

Google Chrome:

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=-95647  

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer- 
 
delete-manage-cookies  

Mozilla Firefox: 

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies  

Opera:

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr TR

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmaktadır. Bu haklar; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme  

Bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, 

  • Üniversiteler Mah 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 4.Arge no 95/35 Beytepe Ankara Çankaya” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, 
  • [email protected] şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, 
  • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, 
  • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek 

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. 


Değişiklik ve Güncellemeler 

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.