Dakik Covid 19 Karantina Mobil Uygulaması

Dakik Covid 19 Karantina Mobil Uygulaması

Dakik Uzaktan Hasta Takip Sistemleri ile Corona Virüs'ünden dolayı hasta olan veya olmayan riskli grupların uzaktan vital parametrelerinin takibi, tıbbi kontrolü, haritadan konumları ve daha birçok özelliği olan bir uygulamayı hayata geçirmiş bulunmaktadır. 1800 hastada TOBB ETÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaklaşık 1,5 yıldır denenen sistem hastalardan güzel geri dönüler almış olup, sistem sayesinde 62 ölümcül olabilecek komplikasyon önceden tanınıp, tedavi edilmiştir.

Dakik Uzaktan Hasta Takip Sistemleri ile kullanıcıların (Hastaların veya korunmak isteyen bireylerin) evden sağlık durumlarının takibi yapılabilmektedir. Sistem kullanıcıların mobil telefonu ile entegre çalışmaktadır. Bluetooth özellikle Health Monitor DAKİK ismini verdiğimiz cihaz ile hasta veya kullanıcı evinde iken şu parametreler ölçülüp, anlık olarak Doktor ve Sağlık Profesyonellerine aktarılmaktadır. Corona Virüs ile enfekte şüphesinde hastalar hastaneye müracaat etmekte, bazı hastalar yatırılmakta, bazıları ise evleriinde Karantina altında tutulmaktadır. Bu sistem ile genel durumu iyi olan hastalar, evde karantinaya alındıklarında, aynı hastanede olduğu gibi vital parametreleri kontrol altında tutulabilmektedir. Sistem gerektiğinde Hasta-Doktor video konferansına izin verebilmekte ve böylelikle dört dörtlük sanala ortamda bir "Doktor Viziti" ni yaratabilmektedir.

Yandaki Health Monitor Cihazının Ölçebildiği Parametreler :

1) Tansiyon (Sistol & Diyastolik Kan Basıncı)

2) Nabız (Kalp Atım Hızı)

3) Satürasyon (Akciğer Oksijen Kapasitesi)

4) Ateş (Temassız Ateş Ölçer ile)

5) Kan Şekeri

6) EKGDoktor tarafından Uzaktan talimat verilerek yapılan tüm ölçümler anlık olarak hastanın cep telefonuna düştüğü gibi, tedavi eden Doktor'unun ve/veya Sağlık Profesyoneli Grubunun da Cep telefonuna düşmektedir. Tüm veriler yüksek teknolojik serverlerde saklanıp, epidemiyolojik analize izin verebilecek düzeyde hazırlanmıştır. Buradaki amaç risk gruplarını bilimsel yollar ile araştırılmasını sağlamak ve hatta anlık güncellemeler ile binlerce kullanıcının vital parametrelerini (Ateş gibi) anlık olarak görüntüleyebilmek ve lokalizasyonunu saptamak, onunla direkt iletişime geçmektir. Uygulamanın diğer özellikleri ise şu şekildedir :

1) Chat (Doktor veya Sağlık Profesyoneli ile haberleşme)

2) Bas konuş Modülü (Sesli mesaj sistemi)

3) İlaç Modülü ve Hatırlatma (Kullanıcı veya Hastanın İlaç şeması, günlük ilaçları ve saati saatine hatırlatması mevcuttur. Hasta ilacı aldığında Doktor veya Sağlık Profesyoneli de görüntüler)

4) Tıbbi Belgeler Modülü (Hastanın veya Kullanıcının DICOM dahil tüm Epikriz veya Sağlık Raporlarının tarih ve niteliğine göre tutulduğu modüldür. Doktor veya Sağlık Profesyoneli'inin yüzlerce hasta arasından ilgili hastayı bir bütün olarak değerlendirmesini sağlar. Özellikle Covid-19 hastalarında Tomografi sonuçları ve bulguları çok önemlidir, bunlar Doktor tarafından görüntülenebilmektedir)

5) Cihaz Entegrasyon Modülü (Health Monitor DAKİK, Patch EKG DAKİK vb tüm bluetooth ile çalışabilen tıbbi cihazların entegrasyonun sağlandığı bölümdür. Bu cihazlar ile yapılan ölçümler tek platformda ve aynı analizde birleştirilir. Yani değişik cihazlar kullanılsa dahi Ateş, Tansiyon, Nabız vb tüm değerler aynı noktada kaydedilir ve Doktora aynı arayüz ile iletilir.)

6) Uyarı Öneri Motoru (Hastanın kendi hastalığına, kullandığı ilaçlarına veya risk grubuna göre hazırlanmış, hastaları günlük uyaran, yeni gelişmelerden haber veren bir eğitim platformudur. Arkasındaki algoritma, hasta verilerinden faydalanarak, kendisine günlük neler yapması gerektiğini hatırlatır, öğretir, ölçüm veya tedavi programına alır. Böylelikle tek merkezden Karantina altına alınmış kişilerin yönetime standardize edilebilmektedir)

7) Vital Veriler Grafiği (Hasta ölçümlerini yapar yapmaz bildirimler ile Doktor'a düşer ve bir grafik altında toplanır. Bu grafikte Sağlık Profesyonelleri geçmişe yönelik tüm değerleri ve değişimlerini görsel olarak bir analizde okuyabilir. Böylelikle özellikle Salgın veya Pandemi durumlarında Ateş, Satürasyon takibinin önemli olduğu, sapmaların gözlenmesi gerektiği durumlarda değerlidir.)

Paylaşmak
  2 comments
  • avatar
   Richard Muldoone
   Feb 28, 2017 - 08:07 pm

   The example about the mattress sizing page you mentioned in the last WBF can be a perfect example of new keywords and content, and broadening the funnel as well. I can only imagine the sale numbers if that was the site of a mattress selling company.

   reply
   • avatar
    Mike Dooley
    Feb 28, 2017 - 08:22 pm

    The example about the mattress sizing page you mentioned in the last WBF can be a perfect example of new keywords and content, and broadening the funnel as well. I can only imagine the sale numbers if that was the site of a mattress selling company.

    reply
  Leave A Reply